Физика

Кіріспе

Механика

Термодинамика және молекулярлық физика

Толқындар

 • Толқын туралы түсінік
 • Қума толқын
 • Бойлық толқын

Оптика

Электр және магнетизм 

 • Зарядталған денелер. Денелердің электрлендіруі
 • Электростатиканың негізгі заңы — Кулон заңы
 • Электр өрісі, күш сызықтары
 • Әр түрлі ортадағы электр өрісі
 • Электр өрісінің кернеулігі, суперпозиция
 • Электр өрісінің потенциалдық энергиясы туралы түсінік
 • Потенциал. Потенциал айырмашылығы.
 • Электрлық сыйымдылық. Конденсаторлар
 • Конденсаторлар тізбегі
 • Конденсаторлар энергиясы 
 • Тоқ туралы түсінік
 • Тоқ күші
 • Өткізгіштегі электр өрісі
 • Ом заңы
 • Жұмыс және Қуат. Джоуль-Ленц заңы.
 • Электр тізбектері (параллель және тізбекті жалғау)
 • Тоқтың потенциалдар айырмасы мен кедергісін өлшеу (вольтметр, амперметр және омметр)
 • Электр қозғаушы күш
 • Тоқ көзінің ішкі кедергісі

Атомдық және ядролық физика 

Scroll Up